Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. En cookie bruges til at genkende din computer og til at forbedre brugervenligheden af en side ved at huske de valg, du har foretaget på siden.

Cookies kan eksempelvis bruges til at huske, hvad du har lagt i en indkøbskurv, eller at du er logget ind. Cookies bruges også til at se, hvordan du har bevæget dig rundt på siderne, så vi kan optimere indholdet, så det bliver lettere for dig at finde rundt på sitet.

En cookie kan ikke indeholde virus og giver ikke adgang til oplysninger, der bruges til at spore din identitet.

Cookies kan have forskellige 'udløbsdatoer'. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internet-browser, mens andre bliver gemt i flere år.

>>> General Motors' Buick Division: <<<

http://www.buick.com/

>>> Buick Klubber: <<<

http://www.buickclub.org/
http://www.buickclub.de/
http://www.buickclub.no/
http://www.dutchbuickclub.nl/
http://www.buickclub.ch/
http://www.buickclub.org.au/
http://www.buickcarclub.org.au/
http://www.westernbuicks.org/
http://www.buicksinsweden.se/
http://rivowners.org/
http://www.lspbc.org/
http://www.buickgsca.com/
http://www.29buick.ca/
http://www.buickperformancegroup.com/
http://clubs.hemmings.com/

>>> Buick Forum's: <<<


http://www.v8buick.com/
http://clubs.hemmings.com
http://teambuick.com/
http://www.1958buickforum.net

>>> Danmark <<<


BCD - Buick Forum

>>> Buick Køb & Salg: <<<


http://www.motors.ebay.com/
http://www.collectorcarads.com/
http://www.cars-on-line.com/
http://www.traderonline.com/
http://www.usabil.nu/
http://www.dreamcars.se/
http://www.samlarbilar.se/
http://www.classicmotor.nu/
http://www.usa-bilar.com/
http://www.oldride.com/
http://www.autabuy.com/
http://www.azcarsandtrucks.com/
http://classiccar.chooseyouritem.com/

>>> Danmark <<<

http://www.smallblock.dk/
http://www.dream-machines.dk/
http://www.carnut.dk/cc/
http://www.allclassic.dk/
http://www.american-dreamcars.dk/
http://www.autoclasen.dk/

>>> Buick Reservedele <<<

America's Convertible Headquartes
http://www.classicbuicks.com/
http://www.oldirononline.com/
http://www.buickfarm.com/
http://www.obsoletebuickparts.com/
http://www.oldbuickparts.com/
http://www.eelco-usa.com/
http://www.kanter.com/
http://www.taperformance.com/
http://www.buick-parts.com/
http://www.postonbuick.com/
http://www.edelbrock.com/
http://www.classicfabrication.com/
http://www.steelerubber.com/
http://www.yearone.com/
http://www.bildelarosby.se/
http://www.topntrim.nu/
http://transmissionadapters.com/Nailhead
http://www.opgi.com/

>>> Danmark <<<

http://www.usae.dk/
http://www.henrikusa.com/
http://www.usa-autodele.dk/
http://www.lynegaard.dk/
http://www.streetparts.dk/

>>> Bilinteriør til Buick's: <<<

http://www.cherokeeupholstery.dk/

>>> Tekniske informationer: <<<

http://www.automobile-catalog.com
http://midtjylland.dlrk.dk/Teknik/omregning.htm

>>> Overfladebehandlinger: <<<

http://www.aak-chrom.dk/
http://www.croma.dk/
http://www.ro-galva.dk/
http://www.gladsaxemetal.dk/
http://www.kb-maskinfabrik.dk/
http://www.jyderup-sandblaeseri.dk/
http://www.roedovrecrom.dk

>>> Svejse, Lodde & Pladearbejde: <<<

>>> Buick - Diverse Websites: <<<

http://www.buickpartsdirectory.com/
http://www.buickgod.com/
http://www.tocmp.com/
http://www.buickstreet.com/
http://buicks.net/index.php
http://www.trishield.com/
http://www.prewarbuick.com/
http://www.welovebuicks.com/
http://www.gmphotostore.com/departments
http://www.superwayne.net/1965_buick_gran_sport

>>> Danmark: <<<

http://www.motorhistorisk.dk/
http://www.nordiskveteran.dk/
http://www.dvmc.dk/
http://www.buick.dk/
http://www.roadmaster.dk/
http://v8cruising.dk/
http://www.carnut.dk/

>>> Buick Historie: <<<

http://www.buickclub.org/Misc/history
http://www.classiccar.com/articles/david_buick
http://www.buickclub.org.au/Buick_Pages
http://oldcarandtruckpictures.com/Buick/
http://www.musclecarclub.com/musclecars/buick-skylark/
http://en.wikipedia.org/wiki/Buick

>>> Buick Logo Historie: <<<

http://www.buickclub.org.au/Buick_Pages
http://www.buickcarclub.org.au/index.php?ID=15

>>> Buick VIN Decoding: <<<

http://www.yearone.com/decoding_body_tags
http://www.fantasyautoworks.com/bu_data
http://www.nastyz28.com/transid
http://www.teambuick.com/forums/archive/
http://www.v8buick.com/archive/
http://www.southernbushmotorsports.com/
http://www.trimtags.com/

>>> Buick GS VIN: <<<

http://www.musclecarclub.com/musclecars/buick-gs
http://www.stage1registry.com/stage1info

>>> Andre Gode Links: <<<

... har du også et link her til ?

>>> Skat's værdifastsættelse af bilafgifter: <<<

http://www.roadmaster.dk/lorteafgiftsystem.html

>>> Sjove ting & Sager: <<<

http://www.retroplanet.com/
http://www.americanwarehouse-online.de/

>>> Gode musik grupper: <<<

http://www.therockets.se/

>>> Danmark: <<<

http://www.the-jime.dk/
http://www.wildwaxcombo.dk/
http://www.bedrock.dk/
http://www.flipside.dk/

>>> <<<

Hvis BCD-medlemmer har nogle særlige ønsker til links på denne side, så skriv endelig til BCD-webmasteren... :-)

 

...og lidt godnatlæsning for Buick ejere.

"Have a nice Buick time"

<<< >>>

 

§ § §        Vedtægter for Buick Club of Denmark        § § §

 

 

 § 1 Foreningsnavn / formål.
 Stk. 1 Foreningens navn er Buick Club of Denmark forkortet til BCD. Foreningens formål er udbredelsen af Buick’s i Danmark og kendskabet til historien bag mærket.
 § 2 Medlemskab af BCD.
 Stk. 1 BCD optager alle med interesse i Buick’s.
 § 3 Kontingent.
 Stk. 1 Kontingent fastsættes ved generalforsamling for nuværende 250,- dkr./året.
 Stk. 2 Kontingent betales 1 gang årligt, dog for minimum ½ år.
 Stk. 3 Kontingentet dækker én familie på en adresse.
 § 4 Generalforsamling.
 Stk. 1 BCD`s øverste ledelse er generalforsamlingen, der kan træffe afgørelse i alle spørgsmål vedr. klubben.
 Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i forbindelse med klubbens træf.
 Stk. 3 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.
 Stk. 4 Afstemninger ved generalforsamling foregår ved flertalsafstemning. Ved stemmelighed omstemmes.
 Stk. 5 Kun fremmødte til generalforsamling har stemmeret.
 Stk. 6 Ekstra ordinær generalforsamling kan ske ved 1/3 af klubbens medlemmers skriftlige krav eller ved flertalsafstemning i bestyrelsen. 2/3 af klubbens medlemmer skal være fremmødt for, at generalforsamlingen kan betragtes som gældende.
 Stk. 7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst 21 dages varsel.
 Stk. 8 Ændring af BCD’s vedtægter eller opløsning af foreningen, skal varsles samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.
 Stk. 9 Den årlige generalforsamling skal indeholde:
 1     Valg af dirigent.
 2     Beretning om foreningens arrangementer og virksomhed i det forløbne år.
 3     Gennemgang af foreningens regnskab samt vedtagelse heraf.
 4     Fastsættelse af kontingent.
 5     Behandling af indkomne forslag.
 6     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
 7     Valg af revisor.
 8     Eventuelt.
 Stk. 10 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage inden generalforsamlingen.
 Stk. 11 Opstilling af kandidater til valg som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Der kan dog dispenseres for dette.
 Stk. 12 Generalforsamling skal afholdes senest 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning.
 § 5 Bestyrelsen.
 Stk. 1 Bestyrelsen er bestående af 5 klubmedlemmer og 1 suppleant, der ved generalforsamling vælges for 2 år ad gangen. Formanden + 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år og næstformand + 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Suppleant er på valg hvert år.
 Stk. 2 Ved generalforsamling vælges endvidere 1 suppleant også gældende et år ad gangen. Suppleanten har ret til deltagelse i bestyrelsesmøder.
 Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 Stk. 4 Bestyrelsen afholder møder, hvis der fra formanden eller fra 2 bestyrelsesmedlemmer anmodes herom, eller minimum 1 gang årligt.
 Stk. 5 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, 2 menigt medlemmer, samt en suppleant.
 Stk. 6 Beslutninger i bestyrelsen foregår ved flertalsafstemning.
 Stk. 7 Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingens afgørelser og direktiver, men er i spørgsmål vedr. den daglige ledelse selvstændige og beslutningsdygtige.
 § 6 Bestyrelsesarbejde.
 stk. 1 Vedligeholdelse af medlemsliste.
 stk. 2 Skabe kontakt med andre klubber med fælles interesser.
 § 7 Regnskab.
 Stk. 1 Foreningens regnskabsperiode løber fra 1/6 til 31/5.
Stk. 2 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, samt betaling af regninger. Kassereren og bestyrelsen kan råde over foreningens formue, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
 Stk. 4 I tilfælde af kassereren forlader sin post i utide, overdrages foreningens konti og regnskab til bestyrelsen.
 § 8 Udmeldelse og ekskludering.
 Stk. 1 Udmeldelse af BCD skal ske skriftligt til klubformanden.
 Stk. 2 Medlemmer i restance, vil betragtes som udmeldte, hvis ikke andet er aftalt med formanden eller kassereren.
 Stk. 3 Medlemmer har 30 dage til kontingentbetaling, hvorefter man betragtes som værende i restance.
 Stk. 4 Medlemmer der modarbejder BCD, krænker dens omdømme eller groft overtræder klubbens vedtagne love, vil kunne ekskluderes.
 § 9 Foreningens opløsning.
 Stk. 1 Gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes ved en ekstra generalforsamling. Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra min. 2/3 af foreningens medlemmer.
 Stk. 2 Ved manglende fremmøde til generalforsamling vedr. foreningens opløsning, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, der skal afholdes indenfor 2 mdr. efter forslagets fremsætning. Foreningens opløsning kan ved ekstra ordinær generalforsamling gyldigt vedtages, hvis 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for afgørelsen.
 Stk. 3 Et evt. overskud efter betaling af foreningens udestående gæld, gives til velgørende formål.

Disse BCD-vedtægter blev vedtaget 19/8 2005 ved klubbens grundlæggelse.

Vedtægter er ændret ved generalforsamlingen 2017

.:: "Hvor godt folk er, kommer der også godt folk." ::.
Her er den samlede BCD bestyrelse, ser de ikke meget rare ud...

 

BCD - Formand

BCD - President - Webmaster

jan

Jan Northved - Brøndby

Tlf: 29 62 95 92    Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer

Board Member - Treasurer

erling

Erling Petersen - Brøndby

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelses Medlem

BCD - Vice President

allan h

Allan Hyllegaard - Nyborg

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

suppleant

substitute

john 

John Bøtttern Berg - Århus

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelses Medlem

Board Member -

janmo 

Jan Mortensen - Herning

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelses Medlem

Board Member - Secretary

rene

René Christensen - Nyborg

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pedel

Janitor / Caretaker

daniel

Daniel Petersen - Brøndby

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Joomla Tutorials for Beginners